Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc Qingdao Changdi Metal Surface Treatment Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Test Report
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Qingdao Changdi Metal Surface Treatment Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Occupational Health and Safety Management System Certification
  Số: 60622S0047ROS
  ngày phát hành: 2022-04-01
  Ngày hết hạn: 2025-05-01
 • Trung Quốc Qingdao Changdi Metal Surface Treatment Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Quality Management System Certification
  Số: 60622Q0045ROS
  ngày phát hành: 2022-04-01
  Ngày hết hạn: 2025-05-01
 • Trung Quốc Qingdao Changdi Metal Surface Treatment Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Environmental Management System Certification
  Số: 60622E0046ROS
  ngày phát hành: 2022-04-01
  Ngày hết hạn: 2025-05-31
 • Trung Quốc Qingdao Changdi Metal Surface Treatment Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
QC Hồ sơ